home | Woord & Daad   
 
 
 
 
 
 
 
Woord & Daad

Woord & Daad verenigt de talenten van Elze Boshart en Martin Eillebrecht. Coaching, teamvorming en projectmanagement vormen de basis. Hun werkervaring in verschillende bedrijfsculturen leidde tot het inzicht dat persoonlijke inzet en ontwikkeling de kracht is achter succes.

Downdload CV Martin Eillebrecht   Martin Eillebrecht is projectmanager en trainer. ‘Projectmanagement is anderen helpen hun doelen te bereiken. De basis voor succes is het werkelijk kennen van de doelen en de risico’s die bij de realisatie op je weg kunnen komen. Daarnaast is teamvorming van wezenlijk belang. Als trainer laat ik deelnemers de werkelijkheid onder ogen te zien. Wat brengt werkelijk succes? En wat maakt het dat je de werkelijkheid niet ziet?’

Elze Boshart is coach en projectadviseur: ‘Respect voor mens, dier en aarde is mijn belangrijkste drijfveer. In projecten ben ik degene die ideeën laat groeien en tot wasdom laat komen.’